Varför ska du ha fiber

Med fiber får du inte bara tillgång till höga hastigheter utan även en bredbandsteknik som är stabilare än någon annan på marknaden. Med fiber kommer din bredbandsuppkoppling inte att påverkas av vare sig väder, vind eller andra yttre faktorer.
FIber ökar värdet på fastigheten med många tiotusentals kronor.

Hur ansöker du om medlemskap

Om du äger eller är på gång att köpa en fastighet i någon av redan utbyggda byar och vill ha fiber installerad börjar du med att skriva ut blanketten ”Ansökan om medlemskap”. Fyll i uppgifterna och skicka in till adressen som finns på blanketten.

Vi kommer därefter att kontakta dig för den fortsatta processen med att tillmötesgå ditt önskemål om anslutning.

Ägarbyte av fastighet

Om du köper eller säljer en fastighet med fiber installerad finns det några saker som är viktiga att tänka på. 

  • Eftersom Envikens Fiber är en ekonomisk förening har medlemmar betalat en insats, ett kapitaltillskott, till föreningen. Vid en fastighetsförsäljning övergår normalt fiberanslutningen till den nye ägaren. Då ska den inbetalada insatsen inte ingå i den köpesumma som ligger till grund för eventuell realisationsvinstbeskattning. 
  • Den nya ägaren måste ansöka om medlemskap i föreningen (befintlig anslutning).
  • En blankett, – Anmälan om ägarbyte ska fyllas i. Säljare och köpare tar varsitt exemplar. Köparen bifogar en kopia av denna blankett till sin ansökan om medlemskap i Envikens Fiber.