Om oss

Vi är alltså inte ett företag, utan en ekonomisk förening, vilket innebär att det är medlemmarna som äger fibernätet och har ansvar för att förvalta detsamma och att utveckla verksamheten. Av föreningens kapitaltillgångar har ungefär hälften tillkommit genom bidrag och hälften via insatser från medlemmarna.

I början av 2022 hade föreningen ca 400 medlemmar varav 220 har fått sina fiberanslut-ningar och aktiverat dessa. Ytterligare 30 medlemmar har fått sina anslutningar men inte aktiverat dem.

Fiber är så här långt utbyggt i sex byar, – Rönndalen, Lingheds Änga, Hedgårdarna, Vallbyn, Björkboda och Marnäs.

Kontakt

envikensfiber@gmail.com

Styrelsen

Fiberföreningens styrelse består av:

Ordförande: Arne Nygren

Vise ordförande: Veronica Zetterberg

Sekreterare: Martin Rissveds

Ledamot: Anna-Lisa Takkunen