Envikens Fiber är en ekonomisk förening som bildades 2013 för att förse boende och företag i trakten med fiber. Bildandet genomfördes i nära samarbete med Envikens Elkraft, Falu Stadsnät och Envikens Intresseförening.